Rua de Eduardo Vicenti, 8, 36930 Bueu, Pontevedra

projects@phottic.com

About us

Anacos de Vida pretende contribuír a recuperar as pequenas historias das vilas e cidades de Galicia, a través da súa memoria oral e gráfica, desde un punto de vista contemporáneo, vendo como cambiaron os espazos, as festas, o comercio, a música, a escola, o deporte, a xuventude e a vida cotiá, co obxectivo de recuperar do esquecemento o relato colectivo dun pobo a través das mellores fotos antigas e das historias que agochan.